Swingers Club Worldwide Directory

Swingers Club List

Swingers Club Directory

Triple xxx Parties

Meet Swingers in Netherlands

SDC User Name: TRIPLEXXXPARTIES

Amsterdam, Netherlands

https://open.spotify.com/playlist/2qQ6KHzjbHI970jNcXk7Yh?si=5026d5dd3ae341df

partyplannersultd@gmail.com

Meet Swingers in Netherlands

MORE INFO

Ben je de eentonige feestroutine beu? Snak je naar een frisse en opwindende manier om de swingers lifestyle te vieren? Zoek niet verder, Triple xxx Parties introduceert een nieuwe manier van feestvieren! ❤️ Wie zijn we? Bij Triple xxx Parties zijn we niet zomaar een feestorganisatie - wij zijn twee gepassioneerde swingers die de lifestyle 24/7 leven en zich hebben toegelegd op het creëren van unieke en onvergetelijke feesten. We begrijpen dat geen enkel swingers feestje hetzelfde kan zijn, jullie plezier staat voorop en daarom hebben we een uniek concept ontworpen om aan al jullie behoeften te voldoen. 🙌 Wat onderscheid ons? Onze aanpak is eenvoudig maar innovatief: de beleving van de swinger staat centraal! 😍 Hoe zien onze feesten eruit? In plaats van een typische club avond, bieden wij een driedubbele feestervaring: 1. Elke Triple xxx Party is net weer even anders, zorgvuldig samengesteld als aanvulling op het feest dat voorhanden is. Van elegante black-tie aangelegenheden, only-lady events tot zeer ACTIEVE doeners-feesten waar single heren ook welkom zijn, we proberen elke keer weer een nieuwe beleving te creëren. En het mooie is, jullie input, feedback en ideeën nemen we elke keer weer mee! 2. Zeg vaarwel tegen eentonigheid met Triple xxx Parties. We ambiëren om onze evenementen te laten plaatsvinden op verschillende locaties, zodat je verschillende sferen kunt ontdekken! 3. Wij bieden verschillende vormen van entertainment aan, variërend van de heetste urban muziek van onze DJ tot liveshows. Elk feest heeft zijn eigen entertainmentervaring, waardoor non-stop plezier gegarandeerd is, dus maak je klaar om te worden vermaakt als nooit tevoren. Wil je input leveren voor de muziek die wij draaien? Als inner circle member mag je samenwerken aan onze Triple xxx Spotify playlist - de basis voor onze DJ om steeds weer een mooie live-set te maken. ✨ Wie mogen op onze feesten komen? In principe is iedereen bij ons welkom, of je nou single dame of heer bent of komt mee feesten als koppel, ongeacht je leeftijd of huidskleur - het belangrijkste is: we maken plezier, respecteren elkaar en zorgen er samen voor dat het keer op keer een onvergetelijke avond wordt. Nu horen wij je denken? Gemengde avonden, hoe zorgen jullie er dan voor dat er "leuke" mensen zijn en voldoende balans is? Heel simpel, de dames bepalen, zij moeten zich immers veilig voelen. Nieuwe bezoekers van onze feesten worden eerst door onszelf gekeurd waarbij we kijken naar een bepaalde vorm van communicatie, hoe je jezelf presenteert op je SDC profiel en foto's inclusief jouw validaties, echter bij twijfel stellen wij nieuwe bezoekers voor aan de dames van onze inner circle. De inner circle, wat is dat? De inner circle is een selecte groep van max 100 bezoekers van onze feesten - échte Triple xxx fans. De inner circle bied je niet alleen kortingen op feesten, exclusieve GRATIS inner circle feesten, hotelovernachtingen of mooie acties bij onze samenwerkingspartners maar ook een vorm van community, uiteraard met een aantal bijbehorende regels. Gezien en gehoord worden als swinger, daar gaat het om. Samen bepalen we wat we wel en niet leuk vinden en hoe onze feesten eruit moeten zien. Ben je fan van onze aanpak geworden en wil je ook onderdeel uitmaken van onze inner circle? Kom dan eerst eens een keertje met ons mee feesten om niet alleen ons feest te beleven maar ook onze mensen te ontmoeten. Bij de juiste klik én als er nog ruimte over is in de inner circle, ben je van harte welkom om mee te bepalen en van de inner circle voordelen te genieten. Ben je klaar om jouw swingers lifestyle naar een hoger niveau te tillen? Ga met ons mee en begin aan een fantastische reis van driemaal zoveel plezier, driemaal zoveel herinneringen en driemaal zoveel opwinding. Laten we het in stijl vieren met Triple xxx Parties! ************************************************************************** Are you tired of the monotonous party routine? Craving a fresh and exciting way to celebrate the swingers' lifestyle? Look no further—Triple xxx Parties introduces a new way to party! ❤️ Who are we? At Triple xxx Parties, we're not just a party organization we're two passionate swingers who live the lifestyle 24/7 and are dedicated to creating unique and unforgettable parties. We understand that no two swingers' parties are the same, and your enjoyment is our priority. That's why we've designed a unique concept to meet all your needs. 🙌 What sets us apart? Our approach is simple but innovative: the swinger's experience is at the forefront! 😍 What do our parties look like? Instead of a typical club night, we offer a triple party experience: 1. Every Triple xxx Party is uniquely crafted to complement the occasion. From elegant black-tie affairs and ladies-only events to highly active events where single gentlemen are also welcome, we strive to create a new experience each time. The beauty is that we incorporate your input, feedback, and ideas every time! 2. Say goodbye to monotony with Triple xxx Parties. We aim to host our events at different locations so you can explore different atmospheres! 3. We provide various forms of entertainment, from the hottest urban music by our DJ to live shows. Each party has its own entertainment experience, ensuring non-stop fun. Get ready to be entertained like never before. Want to contribute to the music we play? As an inner circle member, you can collaborate on our Triple xxx Spotify playlist—the foundation for our DJ to create a fantastic live set each time. ✨ Who can attend our parties? Basically, everyone is welcome—whether you're a single lady or gentleman or attending as a couple, regardless of age or skin color. The key is to have fun, respect each other, and ensure that each night is unforgettable. Wondering about mixed evenings? How do we ensure "fun" people and a good balance? Quite simple—the ladies decide, as they need to feel safe. New visitors to our parties are first evaluated by us, considering communication skills, SDC profile presentation, and photos with validations. However, in case of doubt, we introduce new visitors to the ladies of our inner circle. What is the inner circle? The inner circle is a select group of up to 100 attendees at our parties—true Triple xxx fans. The inner circle not only offers discounts on parties, exclusive FREE inner circle events, hotel stays, or special deals with our partners but also provides a sense of community, along with some accompanying rules. Being seen and heard as a swinger—that's the focus. Together, we decide what we like and don't like, shaping the look of our parties. If you've become a fan of our approach and want to be part of our inner circle, join us for a party first to experience not only our event but also meet our people. If there's a good connection and space in the inner circle, you're welcome to join and enjoy the inner circle benefits. Are you ready to elevate your swingers' lifestyle? Join us and embark on a fantastic journey of triple the fun, triple the memories, and triple the excitement. Let's celebrate in style with Triple xxx Parties!

Photos: (2)

General Information:

Ben je de eentonige feestroutine beu? Snak je naar een frisse en opwindende manier om de swingers lifestyle te vieren? Zoek niet verder, Triple xxx Parties introduceert een nieuwe manier van feestvieren! ❤️ Wie zijn we? Bij Triple xxx Parties zijn we niet zomaar een feestorganisatie - wij zijn twee gepassioneerde swingers die de lifestyle 24/7 leven en zich hebben toegelegd op het creëren van unieke en onvergetelijke feesten. We begrijpen dat geen enkel swingers feestje hetzelfde kan zijn, jullie plezier staat voorop en daarom hebben we een uniek concept ontworpen om aan al jullie behoeften te voldoen. 🙌 Wat onderscheid ons? Onze aanpak is eenvoudig maar innovatief: de beleving van de swinger staat centraal! 😍 Hoe zien onze feesten eruit? In plaats van een typische club avond, bieden wij een driedubbele feestervaring: 1. Elke Triple xxx Party is net weer even anders, zorgvuldig samengesteld als aanvulling op het feest dat voorhanden is. Van elegante black-tie aangelegenheden, only-lady events tot zeer ACTIEVE doeners-feesten waar single heren ook welkom zijn, we proberen elke keer weer een nieuwe beleving te creëren. En het mooie is, jullie input, feedback en ideeën...

Ben je de eentonige feestroutine beu? Snak je naar een frisse en opwindende manier om de swingers lifestyle te vieren? Zoek niet verder, Triple xxx Parties introduceert een nieuwe manier van feestvieren! ❤️ Wie zijn we? Bij Triple xxx Parties zijn we niet zomaar een feestorganisatie - wij zijn twee gepassioneerde swingers die de lifestyle 24/7 leven en zich hebben toegelegd op het creëren van unieke en onvergetelijke feesten. We begrijpen dat geen enkel swingers feestje hetzelfde kan zijn, jullie plezier staat voorop en daarom hebben we een uniek concept ontworpen om aan al jullie behoeften te voldoen. 🙌 Wat onderscheid ons? Onze aanpak is eenvoudig maar innovatief: de beleving van de swinger staat centraal! 😍 Hoe zien onze feesten eruit? In plaats van een typische club avond, bieden wij een driedubbele feestervaring: 1. Elke Triple xxx Party is net weer even anders, zorgvuldig samengesteld als aanvulling op het feest dat voorhanden is. Van elegante black-tie aangelegenheden, only-lady events tot zeer ACTIEVE doeners-feesten waar single heren ook welkom zijn, we proberen elke keer weer een nieuwe beleving te creëren. En het mooie is, jullie input, feedback en ideeën nemen we elke keer weer mee! 2. Zeg vaarwel tegen eentonigheid met Triple xxx Parties. We ambiëren om onze evenementen te laten plaatsvinden op verschillende locaties, zodat je verschillende sferen kunt ontdekken! 3. Wij bieden verschillende vormen van entertainment aan, variërend van de heetste urban muziek van onze DJ tot liveshows. Elk feest heeft zijn eigen entertainmentervaring, waardoor non-stop plezier gegarandeerd is, dus maak je klaar om te worden vermaakt als nooit tevoren. Wil je input leveren voor de muziek die wij draaien? Als inner circle member mag je samenwerken aan onze Triple xxx Spotify playlist - de basis voor onze DJ om steeds weer een mooie live-set te maken. ✨ Wie mogen op onze feesten komen? In principe is iedereen bij ons welkom, of je nou single dame of heer bent of komt mee feesten als koppel, ongeacht je leeftijd of huidskleur - het belangrijkste is: we maken plezier, respecteren elkaar en zorgen er samen voor dat het keer op keer een onvergetelijke avond wordt. Nu horen wij je denken? Gemengde avonden, hoe zorgen jullie er dan voor dat er "leuke" mensen zijn en voldoende balans is? Heel simpel, de dames bepalen, zij moeten zich immers veilig voelen. Nieuwe bezoekers van onze feesten worden eerst door onszelf gekeurd waarbij we kijken naar een bepaalde vorm van communicatie, hoe je jezelf presenteert op je SDC profiel en foto's inclusief jouw validaties, echter bij twijfel stellen wij nieuwe bezoekers voor aan de dames van onze inner circle. De inner circle, wat is dat? De inner circle is een selecte groep van max 100 bezoekers van onze feesten - échte Triple xxx fans. De inner circle bied je niet alleen kortingen op feesten, exclusieve GRATIS inner circle feesten, hotelovernachtingen of mooie acties bij onze samenwerkingspartners maar ook een vorm van community, uiteraard met een aantal bijbehorende regels. Gezien en gehoord worden als swinger, daar gaat het om. Samen bepalen we wat we wel en niet leuk vinden en hoe onze feesten eruit moeten zien. Ben je fan van onze aanpak geworden en wil je ook onderdeel uitmaken van onze inner circle? Kom dan eerst eens een keertje met ons mee feesten om niet alleen ons feest te beleven maar ook onze mensen te ontmoeten. Bij de juiste klik én als er nog ruimte over is in de inner circle, ben je van harte welkom om mee te bepalen en van de inner circle voordelen te genieten. Ben je klaar om jouw swingers lifestyle naar een hoger niveau te tillen? Ga met ons mee en begin aan een fantastische reis van driemaal zoveel plezier, driemaal zoveel herinneringen en driemaal zoveel opwinding. Laten we het in stijl vieren met Triple xxx Parties! ************************************************************************** Are you tired of the monotonous party routine? Craving a fresh and exciting way to celebrate the swingers' lifestyle? Look no further—Triple xxx Parties introduces a new way to party! ❤️ Who are we? At Triple xxx Parties, we're not just a party organization we're two passionate swingers who live the lifestyle 24/7 and are dedicated to creating unique and unforgettable parties. We understand that no two swingers' parties are the same, and your enjoyment is our priority. That's why we've designed a unique concept to meet all your needs. 🙌 What sets us apart? Our approach is simple but innovative: the swinger's experience is at the forefront! 😍 What do our parties look like? Instead of a typical club night, we offer a triple party experience: 1. Every Triple xxx Party is uniquely crafted to complement the occasion. From elegant black-tie affairs and ladies-only events to highly active events where single gentlemen are also welcome, we strive to create a new experience each time. The beauty is that we incorporate your input, feedback, and ideas every time! 2. Say goodbye to monotony with Triple xxx Parties. We aim to host our events at different locations so you can explore different atmospheres! 3. We provide various forms of entertainment, from the hottest urban music by our DJ to live shows. Each party has its own entertainment experience, ensuring non-stop fun. Get ready to be entertained like never before. Want to contribute to the music we play? As an inner circle member, you can collaborate on our Triple xxx Spotify playlist—the foundation for our DJ to create a fantastic live set each time. ✨ Who can attend our parties? Basically, everyone is welcome—whether you're a single lady or gentleman or attending as a couple, regardless of age or skin color. The key is to have fun, respect each other, and ensure that each night is unforgettable. Wondering about mixed evenings? How do we ensure "fun" people and a good balance? Quite simple—the ladies decide, as they need to feel safe. New visitors to our parties are first evaluated by us, considering communication skills, SDC profile presentation, and photos with validations. However, in case of doubt, we introduce new visitors to the ladies of our inner circle. What is the inner circle? The inner circle is a select group of up to 100 attendees at our parties—true Triple xxx fans. The inner circle not only offers discounts on parties, exclusive FREE inner circle events, hotel stays, or special deals with our partners but also provides a sense of community, along with some accompanying rules. Being seen and heard as a swinger—that's the focus. Together, we decide what we like and don't like, shaping the look of our parties. If you've become a fan of our approach and want to be part of our inner circle, join us for a party first to experience not only our event but also meet our people. If there's a good connection and space in the inner circle, you're welcome to join and enjoy the inner circle benefits. Are you ready to elevate your swingers' lifestyle? Join us and embark on a fantastic journey of triple the fun, triple the memories, and triple the excitement. Let's celebrate in style with Triple xxx Parties!

Reviews:

star star star star star_border (27 REVIEWS)

T

TAZZMANIAN

star star star star star

Apr 18 2024 6:16AM

geweldige feestjes, mooie locaties, mooie mensen

C

CATOOTJE

star star star star star

Apr 9 2024 2:03PM

Next level

Een recensie over de triple xxx party’s. Ik heb meerdere party’s mogen ervaren van triple xxx en kan zeggen its always a pleasure! De organisatie weet die extra touch te creëren wat het een uniek feest maakt. Denk aan unieke locaties, inner circle club, fotoshoots, massages, goodie bags enzovoort. Je moet het een keertje meegemaakt hebben! Alhoewel het waarschijnlijk niet bij 1 keer zal blijven haha….

geweldige feestjes, mooie locaties, mooie mensen

T

TAZZMANIAN

star star star star star

Apr 18 2024 6:16AM

Next level

C

CATOOTJE

star star star star star

Apr 9 2024 2:03PM

Een recensie over de triple xxx party’s. Ik heb meerdere party’s mogen ervaren van triple xxx en kan zeggen its always a pleasure! De organisatie weet die extra touch te creëren wat het een uniek feest maakt. Denk aan unieke locaties, inner circle club, fotoshoots, massages, goodie bags enzovoort. Je moet het een keertje meegemaakt hebben! Alhoewel het waarschijnlijk niet bij 1 keer zal blijven haha….

Club Details:

Max Occupancy:

0

Playroom Occupancy:

0

Food Available:

Yes

On Premises Sex:

Yes

Dance Floor:

Yes

Fetish Room/Area:

Yes

Outside Area:

Yes

Massage Area:

Yes

Sauna:

Yes

Jacuzzi:

Yes

Swimming Pool:

Yes

Smoking Allowed:

Yes

Private Rooms:

Yes

Private Lockers:

Yes

All Inclusive:

Yes

Triple xxx Parties

Club Details:

Max Occupancy:

0

Playroom Occupancy:

0

Food Available:

Yes

On Premises Sex:

Yes

Dance Floor:

Yes

Fetish Room/Area:

Yes

Outside Area:

Yes

Massage Area:

Yes

Sauna:

Yes

Jacuzzi:

Yes

Swimming Pool:

Yes

Smoking Allowed:

Yes

Private Rooms:

Yes

Private Lockers:

Yes

All Inclusive:

Yes